Ezoterizm Nedir

Ezoterizm'in Osmanlıcadaki karşılığı Batınilik olarak geçer. Batın; içyüz manasına gelen içteki gizlilik anlamındadır. Bununla saklı bilgi, kastedilmektedir. Ezoterik öğreti sistemi, gizli öğreticilik anlamına gelir. Herkese açıklanamayan, herkese öğretilemeyen, gizli bir yerde öğretilen ve aktarılan, gizli bir şekilde gerçekleştirilen bir öğretim şeklidir. Bu öğretinin kökeni bundan binlerce yıl önce kıtaların batmasıyla yeryüzünden silinen mu ve atlantis uygarlıklarına kadar uzanmaktadır. Bu bilgiler kuşaktan kuşağa aktarılmış olarak günümüze kadar ulaşmış olan kadim öğreti sistemine dayanan Anadolu Ezoterizmi, Bektaşilik başta olmak üzere pek çok Ezoterik öğretiyi içermektedir. Ezoterizmin en büyük özelliği içindeki bilgilerin herkese açıklanamayacak olmasıdır. Ezoterik bilgiler ancak ki kişiye insiye yoluya aktarılmakta olup, girilen bu uzun ve zorlu yolun tamamına ise insiyatik öğretim adı verilmektedir.